Bảng giá khuyến mãi dịch vụ răng sứ tại nha khoa mỹ

stt Tên dịch vụ Giá tiền Giá khuyến mãi
1 Răng sứ sườn titatium 2.000.000 đ/1 Răng
2 Răng sứ toàn phần Katana 3.500.000 đ/1 Răng
3 Răng sứ toàn phần Venus 4.500.000 đ/1 Răng
4 Răng sứ toàn phần Ceramill 5.500.000 đ/1 Răng 4.500.000 đ/1 Răng
5 Răng sứ toàn phần Emax 5.500.000 đ/1 Răng 4.500.000 đ/1 Răng
6 Răng sứ toàn phần Zirconia 6.000.000 đ/1 Răng 5.000.000 đ/1 Răng
7 Răng sứ toàn phần Cercon 6.000.000 đ/1 Răng 5.000.000 đ/1 Răng
8 Răng sứ toàn phần Cercon HT 7.000.000 đ/1 Răng 6.000.000 đ/1 Răng
9 Răng sứ toàn phần HT Smile 7.000.000 đ/1 Răng 6.000.000 đ/1 Răng
10 Răng sứ toàn phần Nacera 8.000.000 đ/1 Răng 7.000.000 đ/1 Răng
11 Veneer Zirconia 5.500.000 đ/1 Răng 4.500.000 đ/1 Răng
12 Veneer Emax 6.000.000 đ/1 Răng 5.000.000 đ/1 Răng
13 Veneer HT – Smile 7.000.000 đ/1 Răng 6.000.000 đ/1 Răng
14 Veneer Nacera 8.000.000 đ/1 Răng 7.000.000 đ/1 Răng

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi

1800 8005
Chỉ đường