Bảng giá niềng răng tại nha khoa mỹ

stt Tên dịch vụ Giá tiền
1 Nắn chỉnh tháo lắp 3.000.000 – 3.500.000 đ/1 hàm
2 Nắn chỉnh mắc cài titan 20.000.000 – 25.000.000 đ/2 hàm
3 Nắn chỉnh mắc cài titan tự buộc 30.000.000 – 35.000.000 đ/2 hàm
4 Nắn chỉnh mắc cài Pha lê 25.000.000 – 30.000.000 đ/2 hàm
5 Nắn chỉnh mắc cài sứ thẩm mỹ 30.000.000 – 35.000.000 đ/2 hàm
6 Nắn chỉnh mắc cài sứ tự buộc 45.000.000 – 50.000.000 đ/2 hàm
7 Nắn chỉnh không mắc cài (Invisalign) 4000 – 6000 USD/2 hàm

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi

1800 8005
Chỉ đường