Bảng giá nhổ răng tại nha khoa mỹ

stt Tên dịch vụ Giá tiền
1 Nhổ răng sữa, chân răng sữa 20.000 – 80.000 đ/1 Răng
2 Nhổ răng vĩnh viễn không dùng bẩy 300.000 đ/1 Răng
3 Nhổ răng, chân răng vĩnh viễn có dùng bẩy 500.000 đ/1 Răng
4 Nhổ chân răng khó có mở xương hàm 500.000 – 700.000 đ/1 Răng
5 Nhổ răng số 8 không mở xương hàm 500.000 – 800.000 đ/1 Răng
6 Nhổ răng số 8 lệch ngầm 1 phần 1.000.000 – 1.200.000 đ/1 Răng
7 Nhổ răng số 8 hoàn toàn, khó 1.500.000 – 2.000.000 đ/1 Răng
8 Tiểu phẩu cắt lợi trùm 300.000 đ/1 Răng
9 Tiểu phẩu cắt cuống răng 1.000.000 – 1.500.000 đ/1 Răng

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi

1800 8005
Chỉ đường